Fyzioterapie
cesta ke zdravému pohybu

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI


Problémy
s pohybem
Bolesti
pohybového aparátu
z přetížení nebo
jednostranného zatížení
Prevence úrazů
vzniklých z nadměrné zátěže
při sportu či zaměstnání
Obnovení
optimální úrovně pohybu
po úrazu či operaci
Bolesti hlavy
bez zjištěné příčiny
Poruchy držení těla
u Vás nebo Vašeho dítěte
Funkční poruchy
v oblasti pánve
(funkční sterilita, retence moči...)
Příprava na
plánovanou
operaci

HLEDÁM CO NEJPŘIROZENĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VAŠICH PROBLÉMŮ!


Používám fyzioterapeutické techniky, jejichž výběr vychází z diagnostiky na základě kineziologického vyšetření a z posouzení funkčních změn s ohledem na způsob Vašeho života
Pokud chcete aktivně přispět k zlepšení svých pohybových schopností, snížit bolestivost, urychlit rekonvalescenci, oddálit nebo se i vyhnout chirurgickému řešení a předcházet zraněním, zkuste fyzioterapii.
Hledám co nejpřirozenější a zároveň nejefektivnější možnosti řešení Vašich aktuálních problémů

MŮJ PŘÍSTUP K FYZIOTERAPII


Fyzioterapii považuji za velmi zajímavý obor, protože v sobě kombinuje mnoho činností. Není pouze léčením stávajících problémů pohybového aparátu, ale též hledáním skutečných příčin těchto problémů. Na základě podrobného rozboru navrhnu optimální léčebně preventivní program pro konkrétního jedince. V případě podezření na vážnější zdravotní problém spolupracuji s lékaři specialisty. Fyzioterapeut v mém pojetí je rovněž psychologem, jehož úkolem je motivovat klienta k aktivnímu přístupu k vlastnímu zdraví, a zároveň i pedagogem, který pomáhá naučit novým pohybovým návykům.

Jaký je typický průběh terapie?
1.
První návštěva:
vstupní vyšetření, kineziologický rozbor, vyjasnění očekávaných cílů, návrh rehabilitačního plánu
2.
Domluva na realizaci rehabilitačního plánu vzhledem k možnostem klienta, popř. posouzení potřeby vyšetření jiným specialistou. Zhodnocení nepřiměřené zátěže v zaměstnání či při sportu a instruktáž ergonomie v aktivitách běžného dne
3.
Další návštěvy:
Postup dle kineziologického rozboru, odstranění příčin problému či bolesti pomocí vybraných technik používaných ve fyzioterapii. Posouzení aktuálního stavu, korekce naučených cvičení a případně jejich obnova
4.
Počet a intervaly návštěv jsou součástí plánu a jsou závislé na vývoji stavu klienta
Jaké používám techniky?
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Metoda R. Brunkow, Akrální koaktivační terapie
 • Aktivační systém reflexní lokomoce, Vojtova metoda
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch dle Dr. Bruggera
 • DNS dynamická nervosvalová stabilizace (prof. Dr. Kolář)
 • Senzomotorická stimulace, cvičení na labilních plochách
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Kineziotaping
 • Reflexní terapie nohou
 • Craniosakrální terapie
 • Manuální lymfodrenáž
Ceník
Každá návštěva trvá: 55 minut
 • Jedna návštěva
800 Kč
 • Balíček 5ti návštěv
3500 Kč
 • Manuální lymfodrenáž (90 min)
1200 Kč
Platba možná i formou produktů, poukázek
a e-ticketů společnosti Edenred

KDO JSEM


Mgr. Renáta Nováková

Jsem absolventkou Fakulty tělesná výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie a tělesná výchova. Mám za sebou řadu akreditovaných kurzů a sama mám zkušenosti s přednášením na kurzech pro fyzioterapeuty.

Pracovala jsem jak s ambulantními, tak s hospitalizovanými pacienty. Mám zkušenost i s domácí péčí.

Jsem autorkou rehabilitačně preventivních programů pro pracovníky průmyslových firem, které jsem zároveň pomáhala implementovat (např. v nadnárodní firmě TRW Automotive).

Poskytuji fyzioterapii rekreačním, ale i vrcholovým sportovcům včetně mládeže (ASK Slavia, kopaná ČAFC, Eagles Praha (baseball a softball). Mám zkušenosti i s pohybovými obtížemi tanečníků (balet ND, taneční škola Hes Praha)

KONTAKT


Ordinace
Mgr. Renáta Nováková - fyzioterapie
Perlitová 1870/31
Praha 4
140 00
tel.: +420 606 691 109
E-mail: Zobrazit na mapě

Pohodlné parkování

Free Wi-Fi

Žádné či minimální čekací lhůty
Napsat zprávu